Data publikacji w serwisie:

X Akademia Uczniowska

Szanowni  Państwo,

dnia 25 marca 2022 roku odbędzie się X Akademia Uczniowska dla uczniów Szkół Podstawowych, której tematem przewodnim będzie hasło  „Czy wiesz co pijesz?”.

Udział uczniów w Akademii zgłaszają nauczyciele do 10 lutego 2022 roku na adres mailowy waldek@amu.edu.pl, podając realizowany temat, nazwiska uczniów pracujących nad projektem, cele projektu, planowane etapy pracy, stosowane metody i oczekiwane rezultaty (jedna strona formatu A-4).

Do końca lutego 2022 roku nauczyciele przesyłają szczegółowe sprawozdania z projektów (dwie strony formatu A-4) obejmujące opis zrealizowanych celów, uzyskane rezultaty, wnioski i główne osiągnięcia projektu.

Po zakwalifikowaniu przedstawionych prac, uczniowie (dwie lub maksymalnie trzy osoby w zespole) przedstawiają sprawozdania z projektów w formie posteru podczas zamkniętej sesji posterowej, odbywającej się w dniu Akademii Uczniowskiej.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia  zmian organizacyjnych w zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej na wiosnę przyszłego roku.

Ramowy plan każdej Akademii Uczniowskiej jest następujący:

  1. Zamknięta sesja posterowa w której uczestniczą tylko uczniowie bezpośrednio realizujący projekt.
  2. Otwarta sesja posterowa dla wszystkich uczniów uczestniczących w Akademii.
  3. Wykład związany z tematyką Akademii.
  4. Konkurs prof. Lechosława Łomozika (tradycyjnie odbywający się podczas każdej Akademii konkurs, w którym uczestniczą wszyscy uczniowie. Konkurs polega na rozwiązaniu krótkiego zadania lub udzieleniu odpowiedzi na pytanie. Laureatem zostaje uczeń, który pierwszy udzieli prawidłowej odpowiedzi).
  5. Ogłoszenie nazwisk laureatów Akademii – jeden zespół realizujący projekt (dopuszcza się możliwość także dwóch wyróżnień dla dwóch zespołów).
  6. Ogłoszenie tematu kolejnej Akademii Uczniowskiej.
  7. Pokazy chemiczne dla uczniów przygotowane przez Naukowe Koło Chemików.

Serdecznie zachęcamy o uczestnictwa i podjęcia pierwszych projektów naukowych!

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Regulamin-Akademii-Uczniowskiej.pdf 23.12.2021 Malwina Gabryel
PDF
Pobierz PDF Regulamin-Akademii-Uczniowskiej.pdf(96.6 KB)