Data publikacji w serwisie:

Wyniki konkursu projakościowego Prorektora UAM ds. studenckich i kształcenia

W dniu 31/01/2022 rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu projakościowego Prorektora UAM ds. studenckich i kształcenia organizowanego w ramach projektu Uniwersytet Jutra II. Celem konkursu było zwiększenie możliwości nabywania przez studentów umiejętności praktycznych i kompetencji miękkich w trakcie studiów.

Jednym z nagrodzonych wniosków jest projekt Wydziału Chemii obejmujący organizację seminarium z udziałem przedstawicieli przemysłu kosmetycznego oraz szkolenie prowadzone przez certyfikowanego safety assesora. Projekt skierowany jest do studentów WCh, których zainteresowania obejmują m.in. ocenę bezpieczeństwa surowców i gotowych produktów kosmetycznych.

Możliwość bezpośredniego kontaktu oraz dyskusji z przedstawicielami przemysłu kosmetycznego w ramach organizowanego seminarium pozwoli studentom poznać i nabyć kompetencje zawodowe, które mile widziane są u kandydatów ubiegających się o pracę w firmach związanych z przemysłem kosmetycznym. Z kolei szkolenie dotyczące procedury wdrażania oraz oceny bezpieczeństwa preparatów kosmetycznych (tzw. „safety assesment”) będzie ukierunkowane na przekazanie kompetencji zawodowych związanych z pracą w laboratorium badawczo-rozwojowym, kontroli jakości, jak również z procedurą wdrażania gotowego produktu na potrzeby przemysłu kosmetycznego.

Zdobyte kompetencje zawodowe, interpersonalne oraz w zakresie przedsiębiorczości, potwierdzone certyfikatami udziału w seminarium i szkoleniu, beneficjenci projektu będą mogli wykorzystać zarówno w kontekście pracy na rzecz obecnych już na rynku firm kosmetycznych, ale również potraktować jako bazę i inspirację dla dalszego rozwoju w przypadku podjęcia wysiłku tworzenia własnej firmy lub marki kosmetycznej.

Serdecznie gratulujemy i z niecierpliwością czekamy na nadchodzące seminarium!