Data publikacji w serwisie:

Wyniki głosowania do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne

Wyniki głosowania do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne, z dnia 14.06.2024 r.

W grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego głos oddało 97 spośród 111 osób uprawnionych do głosowania. Wyłoniono 80 osób, które wejdą w skład Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne.

Spośród kandydatów największą liczbę głosów zdobyły i tym samym wchodzą w skład Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne na kadencję 2024-2028 następujące osoby:

1.Marcin Hoffmann

2. Maciej Kubicki

3. Ewa Janiszewska

4. Robert Pietrzak

5. Marcin Podsiadło

6. Bogusława Łęska

7. Cezary Pietraszuk

8. Tomasz Pędziński

9. Mieczysław Kozłowski

10. Andrzej Katrusiak

11. Rafał Frański

12. Renata Jastrząb

13. Maciej Zalas

14. Michał Zieliński

15. Piotr Nowicki

16. Piotr Przybylski

17. Marcin Frankowski

18. Waldemar Nowicki

19. Anna Przybył

20. Elżbieta Bartoszak-Adamska

21. Maciej Trejda

22. Hieronim Maciejewski

23. Ireneusz Kownacki

24. Anna Szwajca

25. Mariusz Pietrowski

26. Paweł Piszora

27. Radosław Mrówczyński

28. Artur Kowalski

29. Adam Huczyński

30. Przemysław Niedzielski

31. Magdalena Rapp

32. Donata Pluskota-Karwatka

33. Anna Lewandowska-Andrałojć

34. Izabela Nowak

35. Iwona Rykowska

36. Marek Sikorski

37. Beata Dudziec

38. Joanna Gościańska

39. Agnieszka Held

40. Agnieszka Janiak

41. Marcin Kwit

42. Radosław Pankiewicz

43. Iwona Gulaczyk

44. Izabela Sobczak

45. Anna Olejniczak

46. Violetta Patroniak

47. Agata Głuszyńska

48. Ewa Krystkowiak

49. Monika Wałęsa-Chorab

50. Anna Dembska

51. Michał Cegłowski

52. Tomasz Pospieszny

53. Paweł Skowronek

54. Anetta Hanć

55. Iwona Kowalczyk

56. Łukasz Wolski

57. Michał Antoszczak

58. Joanna Kurczewska

59. Beata Jasiewicz

60. Małgorzata Teresa Kaczmarek

61. Anetta Zioła-Frankowska

62. Izabela Pospieszna-Markiewicz

63. Aldona Jankowska

64. Krzysztof Kuciński

65. Jędrzej Walkowiak

66. Agata Dąbrowska

67. Patrycja Żak

68. Marcin Runowski

69. Justyna Walkowiak-Kulikowska

70. Agnieszka Feliczak-Guzik

71. Szymon Krzywda

72. Marcin Kaźmierczak

73. Artur Stefankiewicz

74. Joanna Świetlik

75. Joanna Kosman

76. Agata Szczeszak

77. Katarzyna Stawicka

78. Roman Zagrodnik

79. Maria Chrzanowska

80. Krzysztof Staninski

Kandydaci na powyższej liście zostali zgrupowani według liczby zdobytych głosów.

W grupie nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora w głosowaniu wzięło udział 58 z 92 uprawnionych do głosowania adiunktów. Wyłoniono 10 osób, które wejdą w skład Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne.

Spośród kandydatów największą liczbę głosów zdobyły i tym samym wchodzą w skład Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne na kadencję 2024-2028 następujące osoby:

1. Jakub Grajewski

2. Małgorzata Bayda-Smykaj

3. Katarzyna Taras-Goślińska

4. Monika Skrobańska

5. Maciej Zaranek

6. Szymon Sobczak

7. Michał Zabiszak

8. Piotr Filipiak

9. Joanna Nowak-Karnowska

10. Krystian Pyta

Kandydaci na powyższej liście zostali zgrupowani według liczby zdobytych głosów.

Zgodnie z punktem 5 paragraf 46 Statutu UAM do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne zostało włączonych poza trybem wyborczym 10 osób z grona pracowników nie będących samodzielnymi pracownikami naukowymi legitymujących się najwyższymi wskaźnikami efektywności naukowej. Lista osób o najwyższych wskaźnikach efektywności naukowej została ustalona przez Dziekana i przedstawiona Komisji Wyborczej.

LISTA OSÓB O NAJWYŻSZYCH WSKAŹNIKACH EFEKTYWNOŚCI NAUKOWEJ:

1. Gorczyński Adam

2. Bazan-Woźniak Aleksandra

3. Roztocki Kornel

4. Sztorch Bogna

5. Malaika Anna

6. Szyling Jakub

7. Olejnik Anna

8. Pakulski Dawid

9. Januszewski Rafał Janusz

10. Patyk-Kaźmierczak Ewa Maria