Data publikacji w serwisie:

Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024

Dziś na naszym Wydziale odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024 dla studentów pierwszego roku. Pierwszoroczniacy zgromadzili się w Auli Wydziału, by wysłuchać przywitania Dziekana Wydziału, Prof. dr. hab. Macieja Kubickiego oraz Prodziekan do spraw studenckich, Prof. dr hab. Renaty Jastrząb.

W trakcie inauguracji wedle zwyczaju ogłoszono Laureata nagrody Longo Sed Proximus Intervallo za wyróżniającą się aktywność dydaktyczną, którą decyzją kapituły otrzymała mgr  Ewa Lesiczka. Nagrodzono również tegorocznego absolwenta, mgr. Bartosza Fabiszczaka, który uzyskał najwyższą średnią na Wydziale.

W kolejnej części uroczystości Żacy przystąpili do Immatrykulacji czyli ślubowania, gdzie obiecywali m.in. być szlachetni jak hel i aktywni jak wodór in statu nascendi. Wysłuchali również pierwszego w tym roku akademickim wykładu, który wygłosiła Prof. UAM dr hab. Anetta Zioła-Frankowska. Po oficjalnym odśpiewaniu Gaudeamus igitur nowi Studenci udali się na spotkania z tutorami swoich grup, gdzie odebrali legitymacje studenckie.

Drodzy Studenci – powodzenia!