Data publikacji w serwisie:

Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023

We wtorek 4 października w odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023 dla studentów pierwszego roku. Pierwszoroczniacy zgromadzili się w Auli Wydziału, by wysłuchać przywitania Dziekana Wydziału, Prof. dr hab. Macieja Kubickiego oraz Prodziekan do spraw studenckich, Prof. UAM dr hab. Renaty Jastrząb. Pani Prodziekan poprowadziła uroczystość zaznajamiając nowych studentów z Władzami uczelni, możliwościami jakie dają studia na naszym wydziale oraz udzieliła praktycznych wskazówek. Następnie przedstawiciele organizacji studenckich działających na naszym Wydziale przybliżyli działalność Samorządu Studenckiego i Naukowego Koła Chemików. W kolejnej części uroczystości Żacy przystąpili do Immatrykulacji czyli ślubowania, gdzie obiecywali m.in. być szlachetni jak hel i aktywni jak wodór in statu nascendi.

W trakcie inauguracji wedle zwyczaju ogłoszono Laureata nagrody Longo Sed Proximus Intervallo za wyróżniającą się aktywność dydaktyczną, którą decyzją kapituły otrzymała Prof. UAM dr hab. Hanna Wójtowicz-Rajchel. Nagrodę za najlepszą pracę magisterską obronioną w roku akademickim 2021/2022 otrzymała mgr Justyna Frymark (promotor Prof. UAM dr hab. Renata Jastrząb), wyróżnienia przyznano mgr Aleksandrze Szymańskiej (promotor Prof. UAM dr hab. Jędrzej Walkowiak) oraz mgr. Kamilowi Hankowi (promotor Prof. UAM dr hab. Patrycja Żak). Następnie, oficjalnie wręczono dyplomy tegorocznym Stypendystom Ministra Edukacji i Nauki, którymi są: mgr Justyna Frymark, mgr Sergiusz Napierała oraz Kacper Muras.

Pierwszy wysłuchany przez Nowych Studentów wykład wygłosił Prof. dr hab. Tomasz Grzyb. Po oficjalnym odśpiewaniu Gaudeamus igitur nowi Studenci udali się na spotkania z tutorami swoich grup, gdzie odebrali legitymacje studenckie.

Drodzy Studenci – powodzenia!