Data publikacji w serwisie:

Wręczenie dyplomów absolwentom programu Erasmus Mundus SERP+

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej prof. Rafał Witkowski wraz z koordynatorem programu SERP+ prof. Tomaszem Pędzińskim, wzięli udział w kolejnej uroczystości wręczenia dyplomów magisterskich, która odbyła się na kampusie Uniwersytetu Paris-Saclay. Wydział Chemii UAM od 12 lat prowadzi studia magisterskie w ramach programu Erasmus Mundus SERP+ (w skład konsorcjum wchodzą Uniwersytet Paris-Saclay, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet w Porto oraz Uniwersytet w Genui).