Data publikacji w serwisie:

Warsztaty NMR dla Nauczycieli

9 lutego na naszym Wydziale odbyły się warsztaty dla Nauczycieli dotyczące spektroskopii NMR. Dydaktycy zapoznali się z podstawami spektroskopii 1H i 13C NMR.  Po wykładach, które przeprowadził Prof. Jan Milecki, uczestnicy podzieleni zostali na mniejsze grupy i udali się do sal seminaryjnych na ćwiczenia praktyczne w zakresie interpretacji widm. Dziękujemy za zainteresowanie organizowanymi warsztatami - udział w nich wzięło ponad 50 osób, a niektóre z nich pokonały ponad 200 km, by do nas dotrzeć!