Data publikacji w serwisie:

Uroczystości absolutoryjne kierunku Chemia aplikacyjna

W sobotę, 11 lutego 2023 r. na naszym Wydziale odbyło się uroczyste absolutorium kierunku Chemia aplikacyjna.
Serdecznie gratulujemy wszystkim Paniom i Panom inżynierom - jesteśmy z Was dumni!

Gaudeamus igitur!