Data publikacji w serwisie:

Tytuł doktora honoris causa dla profesora Jean-Marie Lehna

W poniedziałek, 29 marca, Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nadał tytuł doktora honoris causa profesorowi Jean-Marie Lehnowi – laureatowi Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, jednemu z najwybitniejszych uczonych.

- Żaden z chemików czytających te słowa nie powinien mieć cienia wątpliwości, że z naukowego punktu widzenia Profesor Lehn jest niekwestionowanym kandydatem do tego szczególnego wyróżnienia jakim jest doktorat honorowy - podkreślił w swojej recenzji prof. dr. hab. Janusz Jurczak z Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. - Sama możliwość pisania opinii o Laureacie Nagrody Nobla z chemii, jednym z twórców naprawdę nowej chemii XX wieku, chemii supramolekularnej, wizjonerze i przewodniku pokoleń chemików jest czymś niezwykłym - zaznaczył prof. dr. hab. Maciej Kubicki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jean-Marie Lehn urodził się w 1939 roku w Rosheim, w Alzacji. Studia chemiczne na Uniwersytecie w Strasburgu, pod opieką prof. Guy Ourissona, zaowocowały w 1963 roku doktoratem. Po dysertacji prof. Lehn wyjechał do USA, gdzie na Uniwersytecie Harvarda spędził roczny staż podoktorski, pod opieką Noblisty, prof. Roberta Woodwarda. Pracował nad totalną syntezą witaminy B12, a także wykonywał pierwsze obliczenia kwantowomechaniczne z prof. Roaldem Hoffmannem. Po powrocie do Francji prof. Jean-Marie Lehn zaczął tworzyć własną grupę badawczą. W budowanym od podstaw laboratorium uniwersyteckim w Strasburgu rozpoczął studia nad rozpoznawaniem kationów nieorganicznych i organicznych przez syntetyczne receptory zwane kryptandami. Na podstawie wyników tych badan oraz głębokich przemyśleń związanych z relacjami międzycząsteczkowymi typu gość-gospodarz, prof. Lehn uznał, że należy wprowadzić nowy system interpretacyjny dla procesów biologicznych i złożonych układów chemicznych, uwzględniający dynamikę tych oddziaływań. To odkrywcze narzędzie interpretacyjne nazwał chemią supramolekularną, którą w sposób kompletny wyposażył w stosowne pojęcia i definicje, za co w 1987 roku uhonorowany został Nagrodą Nobla. Nagroda przyznana została prof. Lehnowi, a także Donaldowi J. Cramowi i Charlesowi J. Pedersenowi, za “stworzenie i zastosowanie cząsteczek zdolnych do specyficznych oddziaływań z dużą selektywnością”.

Prof. Jean-Marie Lehn jest przyjacielem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwenci UAM przygotowywali w Strasburgu prace doktorskie, odbywali tam staże. Naukowiec wspierał starania poznańskiej uczelni o granty, był w nich konsultantem. Jest również laureatem Medalu za Zasługi dla UAM. Decyzja Senatu o przyznaniu mu tytułu doktora honoris causa zapadła jednogłośnie.

W tej chwili nie wiadomo, że względu na pandemię, kiedy odbędzie się uroczystość wręczenia przyznanego tytułu.

źródło: Biuro Prasowe UAM

Fot. Maciej Męczyński