Data publikacji w serwisie:

Stypendium dla ukraińskich studentek i doktorantek w STEM

Fundacja Edukacyjna Perspektywy i firma Intel - w ramach wieloletniej współpracy na rzecz zwiększenia udziału kobiet w branży nowych technologii - ruszają z nowym programem stypendialnym dla dziewczyn w STEM (science, technology, engineering, mathematics).

Program stypendialny „New Technologies for Women – Ukraine” skierowany jest do kształcących się na terenie Polski ukraińskich studentek, doktorantek i absolwentek szkół średnich (rozpoczynających jesienią 2022 studia techniczne), które z powodu trwającej na Ukrainie wojny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej/życiowej.

Rekrutacja: https://www.stypendiadladziewczyn.pl/ukraine/application-form/ trwa do 10 września wraz z zaświadczeniem z uczelni!

Na program składają się:

  • 10-miesięczne stypendium finansowe w wysokości 2 000 zł brutto miesięcznie (łącznie 20.000 PLN brutto wypłacane jednorazowo) na pokrycie kosztów edukacji i rozwoju,
  • warsztaty z umiejętności technicznych i miękkich z ekspertami Intel Technology Poland,
  • sesje doradztwa zawodowego oraz udział w mentoringowym Programie Buddies,
  • bezpłatny udział w Perspektywy Women in Tech 2023 - największym w Europie i Azji wydarzeniu dla kobiet w STEM, Tech & IT.

Do programu “New Technologies for Women - Ukraine” mogą aplikować:

  • pochodzące z Ukrainy studentki oraz doktorantki kształcące się na polskich uczelniach technicznych i uniwersyteckich na kierunkach STEM (lista uczelni i kierunków),
  • pochodzące z Ukrainy absolwentki liceum, rozpoczynające studia w obszarze STEM w roku akademickim 2022/2023,
  • kandydatki powinny znać język angielski w stopniu komunikatywnym,
  • posiadać status studentki/doktorantki przez cały następny rok akademicki,
  • dołączyć zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studentki/doktorantki.

Rekrutacja do programu “New Technologies for Women - Ukraine” jest dwuetapowa: ETAP I (od 16 sierpnia do 10 września 2022) – przyjmowanie wniosków on-line poprzez formularz elektroniczny na stronie Projektu: www.stypendiadladziewczyn.pl/ukraine/ oraz weryfikacja formalna wniosków.⭐ ETAP II (do 20 października 2022) – wyłonienie 50 laureatek w drodze konkursu zgłoszeń.

Więcej informacji i regulamin programu:  www.stypendiadladziewczyn.pl/ukraine/rules/Koordynatorka programu:  Agnieszka Cichocka, a.cichocka@perspektywy.pl