Data publikacji w serwisie:

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców

Ponad dwustu wybitnych młodych naukowców otrzymało stypendia ministra edukacji i nauki. Wśród nich są naukowcy z naszego Wydziału:

mgr Włodzimierz Czepa, dr Adrian Franczyk, dr Adam Gorczyński, dr Dawid Pakulski, dr Kornel Roztocki, dr Szymon Sobczak i dr Łukasz Wolski.

Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 23 czerwca w gmachu MEiN. Minister Przemysław Czarnek uhonorował stypendiami młodych naukowców, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i mają na koncie imponujący dorobek naukowy o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. Najwyżej punktowano autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej lub artykułu naukowego, o ile zostały wydane przez wydawnictwo albo opublikowane przez czasopismo ujęte w ministerialnym wykazie.

Gratulujemy!