Data publikacji w serwisie:

Stypendia Miasta Poznania dla młodych badaczy

Iwona Janica, Katarzyna Mituła, Szymon Sobczak i Kinga Katarzyna Stefanowska z Wydziału Chemii UAM znaleźli się w gronie laureatów Stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego. We wtorek, 22 czerwca, na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania odbyło się wręczenie stypendiów.

Miasto Poznań uhonorowało dokonania poznańskich badaczek i badaczy, którzy nie ukończyli 30. roku życia. W tym roku stypendia otrzyma 13 osób, mogących się już pochwalić imponującym dorobkiem naukowym.

Tegorocznymi stypendystkami i stypendystami z naszego Wydziału zostali:

- dr Iwona Janica za innowacyjne badania nad otrzymywaniem i zastosowaniem ultracienkich materiałów dwuwymiarowych (MoS2 i wermikulit) w elektronice oraz termoizolacji.

- mgr Katarzyna Mituła - za wybitne osiągnięcia naukowe oraz innowacyjne badania w dziedzinie chemii krzemoorganicznej.

- dr Szymon Sobczak - za badania poświęcone właściwościom chemicznym i fizycznym ciała stałego poddanym działaniu wysokiego ciśnienia.

- dr Kinga Katarzyna Stefanowska - za wybitne osiągnięcia naukowe oraz opracowanie metod syntez nowych, nienasyconych pochodnych związków krzemoorganicznych - silanów oraz silseskwioksanów.

fot. poznan.pl