Data publikacji w serwisie:

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM-Obywateli Ukrainy

Zapraszamy do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM-Obywateli Ukrainy na rok akademicki 2022/2023.

Celem programu jest wsparcie studentów z Ukrainy znajdujących się w trudnej sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej. Spośród najlepszych studentów UAM pochodzących z Ukrainy (średnia ocen min. 4,5) Kapituła wyłoni 15 Laureatów.

Wymagane dokumenty:
 • Podanie do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka,
 • CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4,
 • Wniosek o stypendium (formularz poniżej),
 • Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularz poniżej).

Studenci:

Dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej (przygotowane jako jeden plik .zip), przesyłając je na adres e-mailowy Biura Obsługi Studenta wchem@amu.edu.pl do dnia 18 listopada do godziny 12:00.

Doktoranci: 

Dokumenty należy złożyć  w formie elektronicznej do 10 listopada 2022 r.  na adres  doktchem@amu.edu.plWnioski prosimy odpowiednio przygotować, podpisać imię i nazwisko, podpisany pdf  z załącznikami przesłać najlepiej w jednym pliku, charakterystyka możne być w Wordzie dodana osobno poza pdf.

Dokumenty do pobrania:
 1. Wniosek o Stypendium im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM będących obywatelami Ukrainy (.doc)
 2. Jan Kulczyk Scholarship for students of Adam Mickiewicz University in Poznań – Citizens of Ukraine
  Application Form (.doc)
 3. Oświadczenie do celów rozliczeniowych (.doc)
 4. Statement for tax purposes (.docx)
 5. Oświadczenie ws. przetwarzania danych osobowych (.doc)
 6. Regulamin przyznawania Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM-Obywateli Ukrainy (.pdf)
 7. Jan Kulczyk Scholarship award rules for students of Adam Mickiewicz University in Poznań – Citizens of Ukraine (.pdf)

ENGLISH VERSION