Data publikacji w serwisie:

Stypendia Fundacji UAM - znamy Laureatów

22 listopada w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym wręczono Stypendia Fundacji UAM dla Doktorantów UAM. W gronie dziesięciorga Laureatów znalazły się trzy osoby z Wydziału Chemii:

  • mgr Daria Anna Nowicka (Brykczyńska)
  • mgr Gracjan Kurpik
  • mgr Dariusz Lewandowski

Gratulujemy!

Proces wyłonienia stypendystów składał się z dwóch etapów. W I etapie rekrutacji oceniono dorobek naukowy kandydatów. W drugim etapie znalazło się 20 najwyższej sklasyfikowanych doktorantów, których zadaniem było zaprezentowanie możliwości praktycznego zastosowania wyników swoich badań.

Podczas oceny uwzględniano znaczenie badanego problemu dla społeczeństwa lub gospodarki, możliwy wpływ badań na rozwiązanie tego problemu, szanse na wdrożenie opracowywanego rozwiązania, a także innowacyjność i odniesienie do celów zrównoważonego rozwoju.

Fot. Łukasz Gdak