Data publikacji w serwisie:

Stypendia Fundacji UAM wręczone

W Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym wręczono stypendia laureatom tegorocznej edycji konkursu stypendialnego Fundacji UAM dla Doktorantów UAM. Wyłoniono 10 zwycięzców, którym przyznano stypendia o łącznej wartości 200 000 złotych.

Tegorocznymi Laureatami z naszego Wydziału są:
  • mgr Małgorzata Bołt
  • mgr Paulina Ratajczyk
  • mgr inż. Jakub Szewczyk
  • mgr Adrian Walkowiak

Gratulujemy!

Stypendia Fundacji UAM dla Doktorantów, to program z ponad 10-letnią tradycją. Począwszy od 2008 roku, wyłaniani są doktoranci z najbogatszym dorobkiem naukowym i imponującymi osiągnięciami, przyznając stypendia kilkunastu Laureatom rocznie. W tym roku konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym został oceniony dorobek naukowy kandydatów. Do II etapu zakwalifikowało się 20 najwyżej zaklasyfikowanych doktorantów, którzy musieli w ciągu 5 minut zaprezentować możliwość praktycznego zastosowania wyników swoich badań. Kryteria, na podstawie których Kapituła Konkursu oceniała kandydatów to: znaczenie badanego problemu dla społeczeństwa lub gospodarki, możliwy wpływ badań na rozwiązanie tego problemu, szanse na wdrożenie opracowywanego rozwiązania czy metody, innowacyjność i wreszcie odniesienie do celów zrównoważonego rozwoju.