Data publikacji w serwisie:

Studencki Laur dla Pani Anny Czombik

Pani Anna Czombik jest studentką III roku, specjalność Synteza i analiza chemiczna. Podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022 została wyróżniona spośród 35 tysięcy studentów UAM Studenckim Laurem. Jest to nagroda co roku przyznawana dwóm studentom jako wyraz uznania za wysokie wyniki w nauce oraz za aktywność badawczą i osiągnięcia naukowe. Pani Anna od pierwszego roku studiów prowadzi badania w Zakładzie Stereochemii Organicznej, gdzie realizuje swój pierwszy projekt badawczy w ramach BESTStudentGRANT, działa w Naukowym Kole Chemików oraz bierze aktywny udział w życiu Wydziału Chemii. Od pierwszego roku studiów prowadzi również zajęcia organizowane przez Wydział przygotowujące licealistów z województwa wielkopolskiego i lubuskiego do etapu rejonowego i finałowego Olimpiady Chemicznej.

Serdecznie gratulujemy!