Data publikacji w serwisie:

Studenci pierwszego roku Stypendystami Miasta Poznania

28 października odbyła się Gala wręczenia Stypendiów Miasta Poznania. Wśród Laureatów znalazło się dwoje przedstawicieli naszego Wydziału. Są to:

  • Pan Roman Buksak – Laureat Olimpiady Chemicznej, absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie, student I roku studiów na kierunku chemia
  • Pani Zuzanna Łukasiewicz – Finalistka Olimpiady Artystycznej, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze, studentka I roku studiów na kierunku chemia aplikacyjna

Serdecznie gratulujemy!

To już XV edycja miejskiego programu stypendialnego dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, którzy decydują się podjąć naukę na poznańskich uczelniach. W roku akademickim 2022/2023 Miasto oferuje wszystkim wybranym studentom comiesięczne stypendia w wysokości 1.400,00 zł dla laureatów olimpiad i 1.200,00 zł dla finalistów. Stypendia będą wypłacane przez jeden rok akademicki, od października do czerwca. Poprzez stypendium na I roku studiów Miasto chce dać studentom możliwość skupienia się na nauce i rozwijania swoich talentów. Program stypendialny realizowany jest przez Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania.

Fot. UAM Poznań