Data publikacji w serwisie:

SONATINA 6 dla dr Eweliny Wieczorek-Szwedy

Dr Ewelina Wieczorek-Szweda została Laureatką konkursu SONATINA 6.
Wyróżniony projekt pt. "Nanocząstki złota funkcjonalizowane kompleksami dipirometenu i azadipirometenu z cynkiem(II) jako nowe podejście w terapii fotodynamicznej" dr Wieczorek-Szweda realizować będzie w Zakładzie Syntezy Nanostruktur Funkcjonalnych, w grupie badawczej Prof. dr hab. Violetty Patroniak.

Celem projektu jest otrzymanie nowych fotosensybilizatorów zbudowanych z ligandów dipirometenu oraz aza-dipirometenu skoordynowanych z jonem cynku oraz osadzonych na nanocząstkach złota. Fotouczulacze zaprojektowane na potrzeby grantu mogą być zastosowane w terapii fotodynamicznej, która jest nieinwazyjną i skuteczną metodą leczenia nowotworów.

Projekt realizowany będzie  przez trzy lata a uzyskane finansowanie wynosi  888 104 zł.

Serdecznie gratulujemy!