Data publikacji w serwisie:

SONATA BIS dla Prof. UAM dr. hab. Marcina Runowskiego

Prof. UAM  dr hab. Marcin Runowski z Zakładu Ziem Rzadkich Laureatem w konkursie SONATA BIS 13 Narodowego Centrum Nauki! Projekt, który będzie realizował to "Opracowanie nowych  manometrów i termometrów optycznych opartych o lantanowce, działających w warunkach ekstremalnych ciśnienia i temperatury".

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w realizacji!

Celem naukowym projektu jest zbadanie i opracowanie nowych optycznych, luminescencyjnych czujników wysokiego i niskiego ciśnienia (próżni) oraz temperatury, opartych o luminescencję (emisję światła) nieorganicznych materiałów i nanomateriałów domieszkowanych jonami lantanowców. Monitorowanie wysokiego ciśnienia i temperatury zostanie wykonane w oparciu o kompresję oraz grzanie/chłodzenie materiałów, tak jak w przypadku powszechnie stosowanych czujników ciśnienia i temperatury, tj. poprzez skorelowanie obserwowanych efektów spektroskopowych ze zmianami ciśnienia/temperatury. Natomiast, monitorowanie niskiego ciśnienia (próżni) będzie oparte o niedawno odkryte zjawisko regulowanego ciśnieniem i indukowanego światłem, grzania-chłodzenia się materiałów, czyli konwersji luminescencyjnych termometrów do sensorów próżni, działających w zakresie niskich ciśnień. W najbardziej pożądanym przypadku, opracowane czujniki będą pracowały jednocześnie w niespotykanym dotąd, bardzo szerokim zakresie ciśnień, np. od 10-5 bar (zakres próżni) do 105 bar (zakres wysokiego ciśnienia), tj. w zakresie 10 rzędów wielkości. Ważną częścią projektu będzie wybór nowych czujników ciśnienia działających w podwyższonej temperaturze, jak również znalezienie i scharakteryzowanie optymalnych, dwu-funkcyjnych czujników ciśnienia/temperatury, działających jednocześnie w warunkach ekstremalnych obydwu czynników.

fot. Adrian Wykrota