Data publikacji w serwisie:

Solidarni z Ukrainą

Szanowni Państwo,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wyraża swoją solidarność z Narodem Ukraińskim oraz deklaruje pomoc dla studentów i pracowników pochodzących z Ukrainy. Na stronie UAM utworzona została specjalna zakładka, która gromadzić będzie wszystkie bieżące wiadomości: https://amu.edu.pl/solidarni

Strona jest jeszcze w budowie, cały czas jest uzupełniana i aktualizowana. Można z niej przejść do stron, na których znajdują się informacje, jak pomóc oraz jak poprosić o pomoc. Odpowiednie formularze - za pomocą których student, doktorant lub pracownik może poprosić o pomoc dla siebie, swoich bliskich lub innych osób albo też zaoferować swoją pomoc – znajdują się w intranecie, gdzie również utworzono osobną zakładkę Solidarni z Ukrainą.

Uchwała Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie solidarności z Narodem Ukraińskim