Data publikacji w serwisie:

Szanowni Państwo, cała nasza chemiczna wspólnoto akademicka,

zaczynamy nowy rok akademicki; zaczynamy go z nadzieją na normalność, na zajęcia przy stołach laboratoryjnych, w salach wykładowych i ćwiczeniowych. Mam nadzieję, że tak będzie i my – profesorowie, adiunkci, asystenci, doktoranci, będziemy mogli wam – studentom przekazywać pasję do chemii w bezpośrednim kontakcie.
I my, i wy potrzebujemy tego jak tlenu… Zajęcia zdalne, przy wszystkich swoich zaletach (?), powodują zagubienie idei universitas, idei wspólnoty mistrzów i uczniów, profesorów i studentów, nakierowanej na wspólne poszukiwanie prawdy, a to universitas jest najgłębszym sensem studiowania.

Życzę nam wszystkim, żeby tego tlenu nie zabrakło. Życzę Wam radości ze studiowania, wielu miłych niespodzianek, powodzenia na zaliczeniach i egzaminach. A nam życzę sukcesów dydaktycznych, miłych niespodzianek ze strony naszych wspaniałych studentów.
Życzę „szczęśliwych syntez”, w całej chemiczno - kulturowej wieloznaczności tego określenia: pierwszej części chemikom objaśniać nie trzeba, o drugiej – połączeniu dobra i piękna, prawdy i wolności, wiary i nauki - mówił, w odniesieniu do czasów budowy katedr i powstawania pierwszych uniwersytetów, Papież Benedykt XVI.

Dziekan Wydziału Chemii UAM
Prof. dr hab. Maciej Kubicki