Data publikacji w serwisie:

Seminarium podsumowujące III edycję konkursu Study@research

W piątek, 24 czerwca w Sali Senatu UAM odbyło się seminarium podsumowujące III edycję konkursu grantowego Study@research, realizowanego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza”. Do udziału w konkursie uprawnieni byli studenci UAM I roku studiów drugiego stopnia lub IV roku studiów jednolitych magisterskich. Laureaci mogli realizować indywidualne oraz zespołowe projekty badawcze.

Laureatki z naszego Wydziału, które zaprezentowały efekty swoich prac badawczych podczas seminarium, to:

  1. Andżelika Antczak-Hajdasz i Daria Wołosewicz, Wydział Chemii, tytuł projektu: Otwarte kursy iTunesU Wydziału Chemii UAM w kształceniu formalnym i nieformalnym.
  2. Sylwia Raczak, Wydział Chemii, tytuł projektu: Synteza materiałów opartych na rdzeniu diimidoperylenowym (PDI) dedykowanych do konstrukcji ogniw słonecznych typu heterozłącze objętościowe (BHJ).

Fot. amu.edu.pl