Data publikacji w serwisie:

Rozstrzygnięcie III edycji ADVANCEDBestStudentGRANT

8 grudnia 2023 r. rozstrzygnięta została III edycja konkursu grantowego ADVANCEDBestStudentGRANT, realizowanego w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (konkurs IDUB nr 117, w ramach realizacji zadania 39).

Konkurs ADVANCEDBestStudentGRANT skierowany był do studentek i studentów 2 roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku akademickim 2022/2023 uzyskali średnią ocen na poziomie minimum 4.2.

Komisja konkursowa wyłoniła łącznie 36 projektów indywidualnych i zespołowych, w tym aż 9 z naszego Wydziału, które zostały zakwalifikowane do finansowania. Ich autorami są:

  • Karol Garbaczewski (opiekun Prof. Violetta Patroniak)
  • Katarzyna Mitjanin (opiekun dr Samanta Witomska)
  • Zuzanna Łukasiewicz (opiekun Prof. Emerson Coy)
  • Kacper Łyczek (opiekun Prof. Krzysztof Kuciński)
  • Monika Palacz (opiekun Prof. Marcin Frankowski)
  • Maria Stachowiak (opiekun Prof. Artur Ciesielski)
  • Julia Stelmaszyk (opiekun Prof. Donata Pluskota-Karwatka)
  • Patryk Stohnij (opiekun dr Maciej Zaranek)
  • Klaudia Wawrzyniak, Klaudia Rutkowska, Luiza Budnik (opiekun Prof. Beata Jasiewicz)

Uzyskane dofinansowania umożliwią laureatkom i laureatom realizację ich pierwszych projektów badawczych. W ramach grantu nagrodzeni studenci będą mieć możliwość m.in. zakupu pomocy naukowych, udziału w seminariach i warsztatach, a także otrzymania wynagrodzenia za włożony wysiłek badawczy. Laureatki i Laureaci ADVANCEDBestStudentGRANT otrzymają dofinansowanie w wysokości do 5 tysięcy złotych dla projektów indywidualnych oraz do 10 tysięcy złotych dla projektów zespołowych.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy pomyślnej realizacji projektów badawczych!


Konkurs ADVANCEDBestStudentGRANT organizowany jest w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, na realizację zadania 39: “Wyszukiwanie studentów wybitnie uzdolnionych oraz wsparcie talentów poprzez włączenie ich do badań naukowych od pierwszego roku studiów”.

dwa czerwone kwadraty, logo uczelni badawczej