Data publikacji w serwisie:

Ranking szkół wyższych Perspektywy 2022

Ukazał się najnowszy Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2022. W rankingu dziedzinowym dla kierunku Chemia nasza uczelnia zajęła czwarte miejsce w kraju!

W Rankingu Szkół Wyższych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znalazł się wśród trzech najlepszych uniwersytetów w kraju, a w zestawieniu wszystkich uczelni UAM zajął 4 miejsce, za Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagiellońskim i Politechniką Warszawską.

Ranking Perspektyw dostępny jest pod adresem:

https://2022.ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-uczelni-akademickich