Data publikacji w serwisie:

Przyrodnicy razem - tak było na konferencji!

10 grudnia na naszym Wydziale odbyła się Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Przyrodnicy razem!”.

Z ramienia uczelni przybyłych powitali:

Władze Rektorskie: prof. Michał Banaszak, Prorektor Szkoły Nauk Ścisłych,
Władze Dziekańskie Wydziału Chemii: prof. Maciej Kubicki, prof. Renata Jastrząb,
prof. Aldona Dutkiewicz, Przewodnicząca Rady ds Kształcenia Szkoły Nauk Ścisłych  oraz dr Edyta Juskowiak prodziekan ds. studenckich Wydziału Matematyki i Informatyki.

Pracownicy Laboratorium ds. dydaktyki chemii i kontaktów z otoczeniem społecznym wraz z Centrum Chemii w Małej Skali Toruń oraz Pan Belfer- Nauczyciel z Internetów zgromadzili w budynku Collegium Chemicum ponad dwustu Nauczycieli z całej Polski (oprócz Wielkopolski m.in.: Białystok, Białogard, Głogów, Jerzmanowa, Koszalin, Warszawa, Ostróda, Pruszków, Węgliniec, Wschowa, Słupsk, Szczecin, Świecie, Tychy, Włocławek, Zabrze, Zielona Góra,...)!

Uczestnicy mieli okazję poznać szereg doświadczeń tłumaczących oddziaływania międzycząsteczkowe zachodzące w przyrodzie, które z powodzeniem można przeprowadzić w szkole, dowiedzieli się jak uatrakcyjnić lekcje wykorzystując najnowsze technologie oraz wzięli udział w serii przygotowanych warsztatów przyrodniczych w wydziałowych laboratoriach. W ich organizację włączyli się studenci przygotowujący się do zawodu nauczyciela oraz pracownicy Wydziału Chemii, Biologii i Fizyki.

Wspólna wymiana doświadczeń pomiędzy Nauczycielami szkół podstawowych, średnich oraz wyższych wraz z Popularyzatorami nauki z pewnością pozwoli na uatrakcyjnienie niejednej lekcji i rozbudzenie naukowej ciekawości uczniów!