Data publikacji w serwisie:

Promocje doktorskie i habilitacyjne 2023

W piątek 15 grudnia, w Sali Lubrańskiego w Collegium Minus, odbyło się wręczenie Promocji Habilitacyjnych i Doktorskich. W uroczystości udział wzięły Władze naszego Wydziału, Prorektor  ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką Prof. dr hab. Michał Banaszak, siedmioro Doktorów habilitowanych oraz dwadzieścioro czworo Doktorów wraz z Promotorami.

Wszystkim, którzy uzyskali zaszczytne tytuły serdecznie gratulujemy!