Data publikacji w serwisie:

Profesor Przemysław Niedzielski w Zarządzie Głównym SNAP

W ubiegły weekend, podczas XXXI Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Profesor Przemysław Niedzielski został wybrany na członka Zarządu Głównego SNAP. Na uwagę zasługuje również fakt, że Profesor Niedzielski jest pierwszym niearcheologiem we władzach ogólnopolskich Stowarzyszenia!

Profesor Niedzielski koordynuje prace dwóch grup badawczych. Pierwsza z nich, działająca na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „Grupa badawcza Analityki specjacyjnej i technik łączonych”, prowadzi badania w zakresie chemii analitycznej, dotyczące tworzenia nowych procedur analitycznych i ich wykorzystania w analizach różnego rodzaju próbek. Druga grupa, działająca na Wydziale Archeologii i Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „Interdyscyplinarna Grupa Badawcza Archeometria” (drugim jej koordynatorem jest dr Michał Krueger), prowadzi prace w zakresie wykorzystania procedur chemii analitycznej w badaniu obiektów i przedmiotów archeologicznych. Interdyscyplinarna Grupa Badawcza Archeometria łączy naukowców obu Wydziałów i koordynuje prowadzone już od ponad 10 lat wspólne prace badawcze. W archeometrii chemia analityczna dostarcza narzędzi, które pozwalają w archeologii na rozszerzenie horyzontu poznawczego i możliwości interpretacyjnych. Jak mówi Pan Profesor, symbolicznym podsumowaniem tego etapu współpracy było przyjęcie w szeregi członków Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich a następnie powołanie Komisji do spraw badań archeometrycznych, której stał się przewodniczącym.

"Powierzenie przez XXXI Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich funkcji członka Zarządu Głównego SNAP przyjmuję z jednej strony jako ogromny zaszczyt, z drugiej strony jako docenienie przez środowisko archeologów znaczenia prac archeometrycznych. Są to przecież narzędzia wykorzystywane od dawna, jednakże teraz na nowo „odkrywane” nie tylko jako uzupełnienie badań archeologicznych, ale również jako ich integralny i istotny element."

Prof. dr hab. Przemysław Niedzielski

Panu Profesorowi składamy najserdeczniejsze gratulacje!