Data publikacji w serwisie:

Prof. Mariusz Jaskólski nominowany do Nagrody Heisiga

Prof. dr hab. Mariusz Jaskólski (nauki chemiczne, krystalografia rentgenowska) uzyskał nominację w uznaniu za badania strukturalne białek o dużym znaczeniu dla rozwoju medycyny i wkład w udoskonalenie metod krystalografii rentgenowskiej, szczegóły: http://heisig.uwr.edu.pl/2023/n1.php
20 polskich uczelni biorących udział w programie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza wytypowało 8 kandydatów, spośród których Kapituła Nagrody wyłoniła 3 nominowanych do nagrody. Zwycięzcę poznamy już 2 października 2023 r.
Intencją inicjatora i fundatora nagrody, prof. Heisiga, jest wyróżnienie uczonego, który prowadzi badania na najwyższym, światowym poziomie. Nagroda wynosi 200 tys. zł i pod względem finansowym to najwyższe w Polsce wyróżnienie za dokonania naukowe.

Serdecznie gratulujemy!

Fot. Adrian Wykrota