Data publikacji w serwisie:

PRELUDIUM BIS 3 dla dr hab. Anny Lewandowskiej-Andrałojć

Dr hab. Anna Lewandowska-Andrałojć z Zakładu Fizyki Chemicznej Laureatką konkursu PRELUDIUM BIS 3 Narodowego Centrum Nauki!

Projekt, który dr hab. Lewandowska-Andrałojć będzie realizowała, nosi tytuł "Sztuczny liść na bazie matariału MXene Ti3C2Tx: fotokatalityczne wytwarzanie wodoru".

Serdecznie gratulujemy!

Celem konkursu Preludium Bis jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS 3 może obejmować środki na badania w wysokości co najwyżej 300 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie. W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.
Konkurs PRELUDIUM BIS 3 wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Kierownikiem projektu składanego w konkursie może być osoba, która spełnia wymagania dla promotora określone w art. 190 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (warunek musi zostać spełniony na dzień zakończenia naboru wniosków w konkursie) oraz będzie promotorem doktoranta realizującego projekt badawczy.