Data publikacji w serwisie:

Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców za nami

W piątek 10 czerwca na Wydziale Chemii UAM odbyła się kolejna edycja Poznańskiego Sympozjum Młodych Naukowców, w trakcie którego tegoroczni magistranci prezentowali wyniki swoich badań.

W trakcie sympozjum wygłoszonych zostało 26 komunikatów ustnych oraz zaprezentowano 113 plakatów podczas sesji posterowej. Dla wielu osób kończących swoje prace dyplomowe w roku akademickim 2021/2022 była to pierwsza okazja do zaprezentowania wyników swoich badań w większym gronie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Nauczycielom Akademickim, którzy z zaciekawieniem uważnie przyglądali się prezentowanym wynikom, prowadzili dyskusje z magistrantami oraz udzielali cennych uwag i wskazówek.

Wszystkim prelegentom gratulujemy wspaniałych wystąpień i ciekawych wyników. Teraz mocno trzymamy kciuki za zbliżające się terminy obron prac dyplomowych!