Data publikacji w serwisie:

Porozumienie z CZT podpisane!

W poniedziałek, 6 września, miało miejsce podpisanie porozumienia pomiędzy Wydziałem Chemii a Centrum Zaawansowanych Technologii UAM. Dokument dotyczy współpracy naukowo-badawczej pomiędzy powyższymi jednostkami.

Inaugurując spotkanie dyrektor Centrum, Prof. Bronisław Marciniak oraz Dziekan Wydziału Chemii, Prof. Maciej Kubicki, wspólnie podkreślili, że Wydział Chemii i CZT łączy bliskość nie tylko geograficzna, ale również wspólne zaangażowanie w rozwój nauki.

Naukowcom z obu jednostek życzymy owocnej współpracy!

Fot.  Katarzyna Węglińska, Malwina Gabryel-Skrodzka