Data publikacji w serwisie:

Pani Joanna Strzelec laureatką Stypendium im. dr. Jana Kulczyka

Ośmioro laureatów - studenci i doktoranci – otrzyma tegoroczne Stypendium im. dr. Jana Kulczyka. Wśród laureatów znalazła się studentka naszego Wydziału – Pani Joanna Strzelec!

Pani Joanna jest studentką kierunku chemia, specjalność chemia ogólna. Obecnie realizuje badania do pracy magisterskiej w Zakładzie Chemii Koordynacyjnej, której Promotorem jest Prof. UAM dr hab. Małgorzata Teresa Kaczmarek. W swojej pracy badawczej skupia się na syntezie, identyfikacji i badaniu stałych trwałości kompleksów typu zasad Schiffa z metalami d- i f-elektronowymi, które wykazują szereg właściwości biologicznych (przeciwnowotworowych, przeciwwirusowych, przeciwgrzybiczych i przeciwbakteryjnych) oraz mogą pełnić rolę modeli układów biologicznych. Praca naukowa zaowocowała publikacją w czasopiśmie Polyhedron „Template condensation reactions of 5-methylsalicylaldehyde with 4,5-dimethyl-1,2-phenylenediamine in the presence of copper(II) and selected lanthanide(III) ions”. Oprócz tego, Pani Joanna uczestniczyła w projekcie badawczym w Zakładzie Chemii Fizycznej UAM dot. symulacji komputerowych kinetyki agregacji poliglutaminy metodą dynamiki molekularnej.

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka przyznawane są nie tylko za bardzo dobre wyniki w nauce i wybitne osiągniecia, ale równie istotnym kryterium jest działalność i aktywność na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Pani Joanna wielokrotnie reprezentowała Wydział Chemii UAM na ogólnopolskich konferencjach naukowych oraz podczas wydarzeń popularnonaukowych promujących uczelnię (Noc Naukowców, Miasteczko Mendelejewa, Dzień Chemika, Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców, Ogólnopolskie Sympozjum NKCh UAM w Jeziorach, Dzień Kandydata). Jest aktywną członkinią Naukowego Koła Chemików UAM oraz działa w Parlamencie Samorządu Studentów UAM. Pełniła również funkcję mentora studenta zagranicznego w programie Erasmus Student Network UAM i wolontariusza „Widzialnej ręki UAM” oraz jest uczestnikiem projektu „Wolontariat sposobem na samodoskonalenie” w ramach działalności Fundacji Jeden Uniwersytet.

Serdecznie gratulujemy!