Data publikacji w serwisie:

Pani Alona Mintianska Stypendystką Kulczyka

W tegorocznej edycji w konkursie Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM – obywateli Ukrainy nagrodzono 11 studentów. Wśród nich znalazła się studentka z naszego Wydziału – Pani Alona Mintianska.

Pani Alona ukończyła studia I stopnia na Czerniowieckim Uniwersytecie Narodowym im. Jurija Fedkowycza (Ukraina). W ich trakcie realizowała badania naukowe z zakresu chemii materiałowej, sczególnie perowskitów (promotor - prof. Petro Fochuk). Wyniki swoich badań Stypendystka prezentowała na konferencjach międzynarodowych. Dodatkowo, w ramach programu Erasmus+ odbyła semestralny wyjazd na studia do Uniwersytetu Karola w Pradze. Była laureatką stypendium Prezydenta Ukrainy dla studentów, a także stypendium akademickiego za wysokie wyniki w nauce. Ponadto, przez rok była przewodniczącą Parlamentu Samorządu Studentów w Instytucie Biologii, Chemii i Biozasobów Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza, brała udział w pracach uniwersyteckiego Parlamentu przez całe studia licencjackie, a także w wydarzeniach popularyzujących naukę, takich jak "Naukowe pikniki z Nikolą Teslą". Aktualnie, Pani Alona jest studentką I roku studiów magisterskich na naszym Wydziale na kierunku Chemistry i prowadzi badania w ramach pracy magisterskiej zatytułowanej "Synthesis of new quinolizidine squaramides and their spectral analysis by spectroscopic methods” pod okiem promotorki- Prof. UAM dr hab. Anny Przybył.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!