Data publikacji w serwisie:

Pan Roman Buksak Laureatem BESTStudentGRANT

Rozstrzygnięta została siódma edycja konkursu BESTStudentGRANT. Konkurs skierowany był do studentów pierwszego i drugiego roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – najlepszych maturzystów oraz laureatów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, którzy planują realizację swoich pierwszych projektów badawczych.

Komisja konkursowa wyłoniła sześć osób, których projekty reprezentujące nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki o sztuce, archeologię oraz filozofię zostały zakwalifikowane do finansowania. Kapituła brała pod uwagę pomysł, jego oryginalność, umiejętność formułowania celu badań, oczekiwanych rezultatów, zaangażowanie i pasję badawczą. Laureaci otrzymają grant w wysokości do 5 tysięcy złotych na realizację autorskiego projektu badawczego. W jego ramach będą mieć możliwość zakupu pomocy naukowych, udziału w seminariach i warsztatach, a także otrzymania wynagrodzenia za włożony wysiłek badawczy.

Laureatem z naszego Wydziału jest Pan Roman Buksak, który realizować będzie projekt "Sililujące sprzęganie dipodstawionych etenów z winylosilanami z wykorzystaniem układów katalitycznych opartych na kompleksach rodu.". Opiekunami projektu są Prof. Piotr Pawluć i dr Maciej Zaranek z Zakładu Chemii Metaloorganicznej.

Serdecznie gratulujemy!

logo id ub