Data publikacji w serwisie:

OPUS 25 i PRELUDIUM 22 dla Naukowców z naszego Wydziału

Znamy Laureatów konkursów Narodowego Centrum Nauki, wśród których znaleźli się Pracownicy i Doktoranci  z naszego Wydziału!

OPUS 25

Prof. dr hab. Marcin Kwit
Geometria molekularna – przed- i post-syntetycznie modyfikowane, stałokształtne makrocykle o znaczącej odpowiedzi chiraloptycznej, dla molekularnej tektoniki i detekcji chiralności

Dr Rafał Januszewski
Selektywna blokada migracji łańcucha jako nowa strategia dla syntezy funkcjonalizowanego i chemicznie modyfikowalnego polietylenu (grant realizowany będzie w Centrum Zaawansowanych Technologii UAM)

PRELUDIUM 22

mgr Adrian Walkowiak
Rzucając światło na katalizatory złotowe – Zgłębienie roli jonów fosforanowych w kształtowaniu właściwości katalitycznych nanokompozytów Au/FeNbOx we wspomaganej światłem utleniającej estryfikacji alkoholu benzylowego

mgr inż. Tomasz Nazim
Unikalne materiały hybrydowe na bazie tlenku grafenu i polietylenoiminy z odciskiem molekularnym jako detektory bakterii patogennych

Gratulujemy!