Data publikacji w serwisie:

OPUS 24 dla prof. Violetty Patroniak

Z radością informujemy, że w ramach konkursu OPUS 24 Narodowego Centrum Nauki, finansowanie uzyskała Prof. dr hab. Violetta Patroniak. Temat, który realizowany będzie w grupie Pani Profesor to  "Zastosowanie nowych związków kompleksowych w przekształceniach elektrokatalitycznych ditlenku węgla i wody". Serdecznie gratulujemy, a poniżej zamieszczamy krótki opis projektu.

Rosnąca liczba ludności, zmiany klimatyczne oraz wzrastający popyt energetyczny sprawiają, że zabezpieczenie naszej gospodarki energetycznej staje się naglącym problemem. Opracowanie zrównoważonych sposobów produkcji paliw i substancji chemicznych niewykorzystujących paliw kopalnych powinno odegrać ważną rolę w ograniczaniu emisji dwutlenku węgla, a jednocześnie zapewnić surowce niezbędne do wytwarzania produktów, których używamy na co dzień. Jednym z perspektywicznych celów jest opracowanie procesów konwersji elektrochemicznej, które mogą przekształcać cząsteczki pochodzące z atmosfery (H2O, CO2) w produkty o wyższej wartości (np. wodór, węglowodory, pochodne tlenowe). Elektrokatalizatory odgrywają kluczową rolę w owych technologiach konwersji energii, jednak ich zastosowanie w praktyce jest wciąż niewystarczające. Dlatego też w ramach projektu proponujemy syntezę serii homo- i hetero- wielometalicznych związków koordynacyjnych o potencjale poprawy kluczowych parametrów elektrokatalitycznych, takich jak zwiększenie szybkości, wydajności i selektywności przemian chemicznych małych cząsteczek CO2 i H2O.

Serdecznie gratulujemy również naszemu absolwentowi, dr. Dawidowi Pakulskiemu z Centrum Zaawansowanych Technologii UAM, którego projekt "Dwuwymiarowe kowalencyjne szkielety organiczne jako wysokowydajne elektrody w bateriach cynkowych i glinowych" uzyskał finansowanie w ramach konkursu SONATA 18.