Data publikacji w serwisie:

OPUS 20 + LAP dla prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

5 listopada ogłoszone zostały wyniki konkursu Narodowego Centrum Badań OPUS 20+ LAP, na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Wśród nagrodzonych znalazł się prof. dr hab. Bronisław Marciniak z Zakładu Fizyki Chemicznej, pełniący funkcję Dyrektora Centrum Zaawansowanych Technologii. Temat projektu to "Chromofory organiczne na ferromagnesach w obecności światła: badania fotochemiczne i magnetyczne"

Serdecznie gratulujemy!