Data publikacji w serwisie:

Obóz naukowy w ramach programu ZDOLNI

W dniach 4-15 sierpnia, w Serocku, odbywa się wielodyscyplinarny obóz naukowy uczestników programu ZDOLNI Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Jedne z zajęć dla najzdolniejszych licealistów w naszym kraju, wraz z Panią Martą Przybył z Wydziału Chemii UW i Instytutu Chemii Organicznej PAN, przeprowadził student naszego Wydziału – Pan Piotr Konopka. Podczas zajęć zatytułowanych "Naukowe spojrzenie na kolory w chemii" omówione zostały barwy w chemii organicznej - w szczególności barwniki azowe, luminescencja pochodnych kumaryny, a także związki koordynacyjne - również pod kątem barw i luminescencji. Pan Piotr Piotr opowiedział o swoich wynikach uzyskanych w ramach programu BESTStudent Grant, który realizuje w Zakładzie Chemii Koordynacyjnej, i które ściśle związane są z tematem prowadzonych zajęć, zaś Pani Marta Przybył opowiadała o pracach badanych w grupie Prof. Daniela Gryko.

Program ZDOLNI to największe i najważniejsze przedsięwzięcie realizowane przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci. To wyjątkowy ogólnopolski program tworzony we współpracy z setkami naukowców i artystów z najlepszych uniwersytetów, placówek badawczych i uczelni artystycznych w Polsce. Przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich i podstawowych – młodych ludzi pełnych pasji, pragnących rozwijać swoje uzdolnienia. Ludzi, którym nie wystarczają wyzwania, jakich dostarcza im najbliższe otoczenie, którzy jeszcze przed maturą chcą wejść do świata prawdziwej nauki i sztuki, chcą wiedzieć więcej i mierzyć się z trudnymi wyzwaniami. Więcej o pomoście pomiędzy zdolnymi młodymi ludźmi a środowiskiem naukowców i artystów na stronie internetowej programu. Mamy nadzieję, że uda nam się nawiązać stałą współpracę z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci.