Data publikacji w serwisie:

Nagroda za najlepszą prezentację dla mgr Natalii Jurgi

Podczas międzynarodowej konferencji "21st International Symposium on Bioluminescence and Chemiluminescence & XIX International Symposium on Luminescence Spectrometry", która odbyła się w hiszpańskim Gijón, doktorantka z naszego Wydziału, mgr Natalia Jurga, otrzymała nagrodę za najlepszą prezentację. Tytuł wygłoszonego przez nią referatu to Determination of whole human blood penetration depth based on the luminescence of NIR-excited UCNPs. Mgr Natalia Jurga realizuje badania w grupie Prof. Tomasza Grzyba w Zakładzie Ziem Rzadkich.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!