Data publikacji w serwisie:

Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla Prof. Marcina Runowskiego

Prof. UAM dr hab. Marcin Runowski znalazł się na liście 30-tego rozdania Nagrody Prezesa Rady Ministrów w kategorii wysoko ocenionych osiągnięć naukowych będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr hab. Marcin RUNOWSKI prof. UAM doceniony został za Badania ciśnieniowe i temperaturowe nieorganicznych materiałów luminescencyjnych domieszkowanych jonami lantanowców celem zastosowania ich jako optyczne manometry i termometry (wniosek rekomendowany przez prof. dr. hab. Bogusława Buszewskiego). Za opracowanie nowej generacji optycznych manometrów i termometrów z użyciem materiałów luminescencyjnych domieszkowanych jonami lantanowców.

Gratulujemy!

Fot. Adrian Wykrota