Data publikacji w serwisie:

Nagroda Naukowa Miasta Poznania oraz Stypendium dla młodych badaczy

Szanowni Państwo,

Urząd Miasta Poznania realizuje kolejną edycję przyznawania wyróżnień – Nagrody Naukowej oraz Stypendiów dla młodych badaczy,

prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody przysługuje: Radnym Rady Miasta Poznania, członkom Kapituły, dotychczasowym laureatom Nagrody Naukowej Miasta Poznania, działającym w Poznaniu stowarzyszeniom i fundacjom zajmującym się nauką, szkołom wyższym, instytucjom i jednostkom naukowym.

Nagroda Naukowa przyznawana jest za wybitne osiągnięcia naukowe w okresie dwóch lat poprzedzających jej przyznanie lub na podstawie całokształtu dorobku naukowego, mających istotne znaczenie dla Miasta Poznania.

Stypendia dla młodych badaczy przyznawane są wyróżniającym się badaczom, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

Stypendium może być przyznane danej osobie tylko raz.

Od 2022 r. Urząd Miasta rejestruje dokumentacje konkursową w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).W związku z powyższym wnioski konkursowe przesłane będą wyłącznie w postaci elektronicznej, za pośrednictwem platformy ePUAP.

Do wniosku należy dołączyć również jego wersję edytowalną w formacie Word.

Wzory dokumentów jak i regulaminy można znaleźć na poniższych stornach Urzędu Miasta:

- Nagroda - https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-rozwoju-miasta-i-wspolpracy-miedzynarodowej,3/nagroda-naukowa-miasta-poznania,354050/

- Stypendium - https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-rozwoju-miasta-i-wspolpracy-miedzynarodowej,3/stypendia-dla-mlodych-badaczy-poznanskiego-srodowiska-naukowego,354052/

Wnioski o wyróżnienia proszę kierować na adres: wmilosz@amu.edu.pldo 22 kwietnia 2022, w formacie:

- PDF z podpisem kandydata (do podpisu Pani Rektor Dziubalskiej-Kołaczyk)
oraz
- edytowanej Word.