Data publikacji w serwisie:

Nagroda Komitetu Chemii Analitycznej PAN dla dr. Jędrzeja Procha

Z radością informujemy, że dr Jędrzej Proch został laureatem konkursu Komitetu Chemii Analitycznej PAN na najlepszą pracę doktorską z zakresu chemii analitycznej w kategorii najlepsza praca doktorska z analitycznej spektrometrii.

Nagrodzona rozprawa doktorska zatytułowana “Hyphenated systems based on detection by optical emission spectrometry in determination of metals and metalloids species” to zbiór czterech artykułów naukowych, opisujących nowatorskie układy łączone do oznaczania form metali i metaloidów w próbkach środowiskowych, archeologicznych oraz żywności (yerba mate). O jakości zaprezentowanych rozwiązań świadczy opublikowanie artykułów, wchodzących w skład pracy, w renomowanych czasopismach naukowych (ponad 90 percentyl według Scopus) o łącznym współczynniku wpływu (IF) przekraczającym 23. Praca zrealizowana została w Zakładzie Chemii Analitycznej pod kierunkiem Prof. Przemysława Niedzielskiego.

Gratulujemy!