Data publikacji w serwisie:

Nagroda im. Bronisława Znatowicza dla Prof. UAM dr hab. Joanny Kurczewskiej

Z radością informujemy, że podczas ubiegłotygodniowego 65. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Prof. UAM dr hab. Joannie Kurczewskiej przyznana została  Nagroda im. Bronisława Znatowicza za artykuł "Układy hybrydowe na bazie krzemionki i haloizytu do zastosowań środowiskowych i biomedycznych". Nagroda imienia Bronisława Znatowicza jest przyznawana autorowi lub autorom najlepszego artykułu opublikowanego w czasopiśmie Wiadomości Chemiczne w roku poprzedzającym jej przyznanie przez Radę Redakcyjną Wiadomości Chemicznych.

Badania opisane w pracy stanowią przegląd układów otrzymanych na przestrzeni lat w Zakładzie Chemii Supramolekularnej, poszerzone o inne wiodące osiągnięcia w tym obszarze. Omawiane materiały nieorganiczne, krzemionka i minerał ilasty występujący w postaci nanorurek – haloizyt, łączą specyficzne właściwości powierzchni, umożliwiające wprowadzenie różnych grup funkcyjnych i tym samym powstanie niezliczonej ilości materiałów nieorganiczno-organicznych o wszechstronnym zastosowaniu. Celem artykułu jest przedstawienie zbioru wybranych układów hybrydowych dedykowanych do zastosowań środowiskowych oraz biomedycznych.

Cały artykuł dostępny na stronie  https://ptchem.pl/storage/pages/July2022/Kurczewska.pdf

Serdecznie gratulujemy!