Data publikacji w serwisie:

Nagroda dla Pana Adriana Drozdowskiego za najlepsze wystąpienie podczas konferencji

Pan Adrian Drozdrowski został Laureatem nagrody za najlepszą prezentację z badań własnych podczas studenckiej konferencji międzynarodowej Horizons of Science!
Pan Adrian Drozdowski jest studentem trzeciego roku DL specjalność Synteza i Analiza Chemiczna, jest aktywnym członkiem Naukowego Koła Chemików, a badania naukowe prowadzi w grupie Prof. Tomasza Grzyba w Zakładzie Ziem Rzadkich.
Serdecznie gratulujemy!