Data publikacji w serwisie:

MINIATURA dla dr Jadwigi Gajewy i dr Natalii Prusinowskiej!

Panie dr Jadwiga Gajewy z Zakładu Chemii Metaloorganicznej i dr Natalia Prusinowska z Zakładu Stereochemii Organicznej znalazły się w gronie laureatów konkursu MINIATURA 5  finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.  Tematy realizowanych przez Naukowczynie projektów to:

dr Jadwiga Gajewy "Diaminy, aminofenole i cynk – nowe chiralne układy katalityczne redukcyjnej reakcji aldolowej i Mannicha"

dr Natalia Prusinowska "Chiralne makrocykliczne pochodne tiomocznikowe – nowe syntony supramolekularne w tworzeniu metalożeli"

Serdecznie gratulujemy!

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego piątej edycji można było uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na trwające do 12 miesięcy działanie.

Pełna lista laureatów dostępna na stronie https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura5