Data publikacji w serwisie:

MINIATURA 7 dla dr. inż. Adama Kubiaka

Z radością informujemy, że w ramach konkursu MINIATURA 7 Narodowego Centrum Nauki, finansowanie uzyskał dr inż. Adam Kubiak z Zakładu Chemii Supramolekularnej. Temat, który Naukowiec będzie realizował to "Nowatorska, indukowana diodami LED strategia fotoosadzania nanocząstek złota i platyny na powierzchni TiO2 - wyjaśnienie wpływu parametrów źródła światła". Serdecznie gratulujemy, a poniżej zamieszczamy krótki opis projektu.

Na przestrzeni ostatnich lat wiele badań naukowych zostało poświęconych określeniu wpływu rodzaju prekursora metalicznego, a także roli matrycy jaką jest tlenek tytanu(IV) na proces fotodepozycji. Tymczasem, pomimo iż proces ten jest silnie zależny od źródła światła, ten fotochemiczny aspekt nie został do tej pory wnikliwie zbadany.  W szczególności brak jest badań dotyczących wpływu długości fali źródła światła na proces fotoosadzania. Dlatego, odpowiadając na współczesne oczekiwania związane z tematyką fotoosadzania złota oraz platyny, podstawowym celem badań jest udowodnienie, że rozwiązania LED mogą stanowić wydajną i, co równie ważne, przyjazną środowisku alternatywę dla źródeł światła stosowanych do tej pory w procesach fotoosadzania. Wykorzystanie nowatorskiego oświetlenia LED stanowiącego punktowe źródło światła o wysokiej intensywność, w celu określenia wpływ długości fali LED na wydajność procesu fotoosadzania. Zakłada się, że zastosowane rozwiązań LED, emitujących światło monochromatyczne, pozwoli na zaproponowanie mechanizmu fotodepozycji nanocząstek złota i platyny na powierzchni stosowanych matryc TiO2.

Pełna lista nagrodzonych projektów dostępna na stronie Narodowego Centrum Nauki.