Data publikacji w serwisie:

MINIATURA 7 dla dr Arlety Sierakowskiej

Z radością informujemy, że kolejny spośród zgłoszonych
z naszego Wydziału projektów w ramach konkursu MINIATURA 7 Narodowego Centrum Nauki uzyskał finansowanie! Jego autorką jest dr Arleta Sierakowska z Zakładu Produktów Bioaktywnych. Temat, który Naukowczyni będzie realizowała to "Reakcja otwierania pierścieni tiofenu jako narzędzie do syntezy bioaktywnych pochodnych kofeiny".

Celem projektu są badania pozwalające na otrzymanie nowych, zmodyfikowanych w pozycji C-8 pochodnych kofeiny przy użyciu reakcji otwierania pierścienia podstawionego tiofenu oraz ocena ich aktywności biologicznych za pomocą wysokoprzepustowego screeningu (HTS) z wykorzystaniem innowacyjnej techniki „cell painting”. Reakcja otwierania pierścienia tiofenu jest reakcją regioselektywną zachodzącą zazwyczaj w pozycji quasi-para w stosunku do grupy nitrowej w pierścieniu tiofenu przy wykorzystaniu diaminowych pochodnych kofeiny. Wprowadzenie do struktury kofeiny podstawnika nitrobutadienu posiadającego grupy dostarczające elektrony oraz zmiana ich położenia względem grupy nitrowej, pozwoli ocenić zależności aktywności biologicznej od struktury otrzymanych związków. W tym celu zostanie wykonany wysokoprzepustowy screening z wykorzystaniem innowacyjnej techniki „cell painting”, który jest obecnie najbardziej zaawansowanym i uniwersalnym testem fenotypowym, oceniającym aktywność biologiczną związków chemicznych. Celem cell paintingu jest zmierzenie fenotypu komórek modelowych linii wywołanych pochodnymi kofeiny w celu identyfikacji wpływu związków na organelle komórkowe oraz wykonanie wstępnej identyfikacji potencjalnych mechanizmów działania poprzez porównanie odpowiedzi fluorescencyjnej wywołanej przez pochodne badanego alkaloidu z modelowymi związkami o znanym mechanizmie działania. Następnie na podstawie wyników z HTS zostanie wykonane chemioinformatyczne projektowanie w celu ustalenia nowej grupy pochodnych kofeiny o istotnych aktywnościach biologicznych.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!