Data publikacji w serwisie:

MINIATURA 6 dla dr Joanny Wolskiej i dr Agnieszki Czapik

Z radością informujemy, że dwa zgłoszone z naszego Wydziału projekty uzyskały finansowanie w ramach konkursu MINIATURA 6 Narodowego Centrum Nauki. Ich autorkami są dr Joanna Wolska oraz dr Agnieszka Czapik. Tematy, które Naukowczynie będą realizować w najbliższym czasie to:


Dr Joanna Wolska
Wpływ położenia grupy sulfonowej (-SO3H) w strukturze wysoko usieciowanych polimerów organicznych na ich aktywność katalityczną w reakcjach estryfikacji

Dr Agnieszka Czapik
Chiralne poliaminowe i poliiminowe związki makrocykliczne jako sita molekularne

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnych wyników!