Data publikacji w serwisie:

Mikrosympozjum „30th Colloquy on Organometallic Chemistry for Catalysis" na Wydziale Chemii UAM

Prof. Grzegorz Hreczycho organizuje w dniach 5-6 października na Wydziale Chemii UAM Mikrosympozjum Polsko-Niemieckie pt: „30th Colloquy on Organometallic Chemistry for Catalysis" W programie przewidziano wystąpienia profesora Rhett'a Kempe i doktorantów z Uniwersytetu w Bayreuth (Niemcy) oraz doktorantów z Wydziału Chemii UAM.

Wydarzenie to skierowane jest do doktorantów zainteresowanych szeroko pojętą tematyką związaną z chemią metaloorganiczną oraz katalizą. Przewidujemy 15-minutowe wystąpienia naszych doktorantów. Doktorantów zainteresowanych prezentacją wyników badań podczas mikrosympozjum serdecznie zapraszamy do zgłaszania tematów wystąpień ustnych w języku angielskim na adres prof. Hreczycho: g.h@amu.edu.pl do dnia 25 września br.

Udział w tym wydarzeniu umożliwi wymianę doświadczeń oraz wzajemną popularyzację badań własnych. Aktywne uczestnictwo w mikrosympozjum umożliwi zaliczenie cyklu wykładów (15h) w ramach zajęć specjalistycznych w roku akademickim 2022/2023.

Szczegółowy harmonogram konferencji zostanie opublikowany 1 października br.