Data publikacji w serwisie:

Mgr Małgorzata Bołt Laureatką stypendium dla młodych naukowców

Miasto Poznań uhonorowało dokonania naukowe poznańskich badaczek i badaczy, którzy nie ukończyli 30. roku życia. Wśród 12 laureatów znalazła się Doktorantka z naszego Wydziału - mgr Małgorzata Bołt, która otrzymała nagrodę za za wybitne osiągnięcia naukowe oraz badania w dziedzinie katalizy i chemii metaloorganicznej.

Pani Małgorzata zajmuje się N-heterocyklicznymi karbenami (NHC) o właściwościach supersterycznych oraz ich zastosowaniem w katalizie. Prowadzone przez nią w Zakładzie Chemii Metaloorganicznej badania skupiają się na opracowaniu nowych metod katalitycznych znajdujących zastosowanie w syntezie funkcjonalnych materiałów organicznych i krzemoorganicznych.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!